1. 28.02.2014 Mạnh thường quân Khoa Sử - Trường ĐH KHXHNV

    Đóng góp 2,000,000

2. 22.04.2014 Mạnh thường quân Đoàn phim HTV (60 khách, Bạch Tuyết, Minh Vương, Lệ Thủy…)

    Đóng góp 3,000,000

3. 15.05.2014 Mạnh thường quân Hiệp hội phụ nữ Thành phố (60 khách, giá vé 30.000đ/k)

    Đóng góp 1,800,000

4. 18.05.2014 Mạnh thường quân Đoàn tu thiền

    Đóng góp 2,500,000

5. 04.06.2014 Mạnh thường quân Phụ huynh học sinh - Cty Vui cùng em (Lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa)

    Đóng góp 1,000,000

6. 12.06.2014 Mạnh thường quân Hội Phụ Nữ TP HCM (20 người - Anh Sơn)

    Đóng góp 1,000,000

7. 22.06.2014 Mạnh thường quân Chùa Long Phước (90 khách, phóng sinh cá)

    Đóng góp 2,000,000

8. 24.06.2014 Mạnh thường quân Đoàn Thành Ủy TPHCM + Sở Nội vụ (50 khách -  Anh Sơn)

    Đóng góp 2,000,000

9. 11.07.2014 Mạnh thường quân Hội phụ nữ Quận 8 (112 khách)

    Đóng góp 5,000,000

10. 03.08.2014  Mạnh thường quân Chùa Bửu Thọ (76 khách)

    Đóng góp 3,000,000

11. 23.10.2014 Mạnh thường quân Trường Lycee Francais

    Đóng góp 3,000,000

12. 23.11.2014 Mạnh thường quân Đoàn Anh Sơn - Sở GTVT

    Đóng góp 2,000,000

13. 05.04.2015 Mạnh thường quân Sư Thầy Pháp Tịnh - Khiết Thuần (51 khách)

    Đóng góp 5,000,000

14. 05.04.2015 Mạnh thường quân Đoàn thiền chùa Long Phước (97 khách + phóng sinh cá)

    Đóng góp 1,000,000

--------------------------------------------

TỔNG CỘNG 34,800,000

watch video signup